Phát huy vai trò chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã thật sự trở thành cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *