Điều đáng báo động là qua kiểm tra, lực lượng chuyên ngành đã phát hiện nhiều doanh nghiệp  trong khu vực này vẫn còn nhiều thiếu sót  là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cháy – nổ rất cao trong quá trình hoạt động. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *