Theo Trung tâm bảo vệ thực vật phía Nam: hiện nay các trà lúa hè thu đang chịu sự tấn công, phá hại của chuột. Đây là đối tượng dịch hại nguy hiểm, do chúng có thể cắn phá ở mọi giai đoạn phát triển của cây lúa, gây thiệt hại nghiêm trọng về năng suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *