Góp phần xây dựng nông thôn mới, chính quyền các địa phương trong tỉnh vận động nhân dân tham gia trồng hoa hai bên đường. Nhiều địa phương có cách làm hay nên đường hoa được phát triển và duy trì lâu dài. Từ đó tạo diện mạo mới cho nhiều vùng nông thôn trong tỉnh Vĩnh Long.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *