Hiểu được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, tùy vào điều kiện thực tế, từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đề ra những giải pháp thiết thực đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động ở mọi lúc, mọi nơi. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *