Thời gian qua, nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước cùng sự đoàn kết, chung sức của người dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM – đã làm cho diện mạo nông thôn ở huyện Mang Thít ngày càng khởi sắc. Trong đó, phát triển hệ thống giao thông nông thôn được xem là một trong những kết quả nổi bật nhất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *