Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Công văn số 1634 gửi Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc các cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình được tiếp tục hoạt động trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *