Đến nay nông dân tỉnh Vĩnh Long đã xuống được hơn 44.340 ha lúa vụ Thu Đông, đạt gần 95% kế hoạch. Để đảm bảo năng suất và sản lượng lúa ở vụ này, ngoài đầu tư xây dựng kiên cố hệ thống đê bao thủy lợi, việc chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân cũng được ngành nông nghiệp quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *