Nếu như trước đây, chôm chôm chỉ cho trái vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 8 thì hiện nay, nhờ áp dụng kỹ thuật xử lý cây cho trái vụ nghịch, nhiều nhà vườn ở các xã cù lao huyện Long Hồ, Vĩnh Long cho chôm chôm ra trái vào mùa khô, từ tháng 12 đến tháng 1, tháng 2. Vụ chôm chôm nghịch vụ tháng 12 này đang được nhà vườn bán được giá cao, thu nhập khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *