Những năm gần đây, nhiều nhà vườn ở các xã cù lao huyện Long Hồ đã áp dụng phương pháp đậy mủ xử lý chôm chôm ra hoa nghịch vụ để dễ bán được giá cao. Đặc biệt năm nay, nhờ thị trường hút hàng nên chôm chôm nghịch vụ càng trúng giá, nông dân thu được lợi nhuận cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *