Cùng với các Trung tâm thương mại lớn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, thời điểm này, bà con tiểu thương các chợ khu vực nông thôn cũng đang chuẩn bị lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, phục vụ nhu cầu mua sắm tết của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *