Bên bờ hạnh phúc

Độ mặn cao nhất cập nhật đến 16h chiều 21/02 như sau: Độ mặn đo được tại các trạm thuộc huyện Vũng Liêm như: cống Nàng Âm là 1,6 phần ngàn, Tích Thiện 0,2 phần ngàn, Qưới An: 0,2 phần ngàn, Ngã Tư (xã Hiếu Nghĩa): 0,2 phần ngàn. Các trạm tại huyện Trà Ôn: Tích Thiện: 0,2 phần ngàn, Trà Ôn: 0,1 phần ngàn. Tại các trạm thuộc huyện Long Hồ: vàm Cái Muối 0,1 phần ngàn và Đồng Phú: 0,1 phần ngàn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *