Cách nay 40 năm, ngày 15/4/1974, Bộ Công an đã tổ chức lễ ra mắt lực lượng Cảnh sát bảo vệ nay là Cảnh sát bảo vệ và cơ động. 40 năm qua, Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an Vĩnh Long đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *