Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cho biết, từ 28/09 đến chiều 29/09, dông, lốc xoáy đã làm tốc mái 8 căn nhà. Ban chỉ huy yêu cầu các địa phương tiếp tục cảnh giác, ứng phó với các loại hình thiên tai kèm theo trong đợt triều cường kết hợp mưa trên diện rộng hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *