Từ ngày khởi công đến nay đã 6 năm,  đê bao ngoài 4 xã cù lao huyện Long Hồ vẫn chưa hoàn thành. Đây là một trong những công trình quan trọng thuộc chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở cho dân vùng ngập lũ giai đoạn 2. Nếu không hoàn thành công trình này vào cuối năm nay thì sẽ không còn vốn đầu tư  và hiệu quả đầu tư sẽ không đạt theo yêu cầu đề ra .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *