Niềm vui của người dân chưa trọn vẹn vì sau khi sửa chữa, việc lưu thông của người dân vẫn còn gặp khó khăn do đoạn đường sau khi thi công càng gồ ghề, khó đi, xuất hiện rất nhiều đoạn chỗ cao  – chỗ thấp, là một trong những nguyên nhân gây nên tai nạn giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *