Từ đầu năm đến nay, mặc dù các xã điểm xây dựng nông thôn mới của tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực trong việc chỉ đạo và vận động nhân dân cùng tham gia thực hiện tiêu chí giao thông, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân nên việc triển khai thực hiện tiêu chí này còn chậm so với kế hoạch đề ra, gây ảnh hưởng đến tiến độ về đích của các địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *