Tuyến đê bao sông Măng qua địa bàn huyện Mang Thít có chiều dài 19 km. Thời gian qua do xảy ra một số điểm sạt lở nên tiến độ thi công toàn tuyến đã bị chậm. Điều này đặt ra vấn đề cần kịp thời đẩy nhanh tiến độ, cấp bách gia cố những vị trí xung yếu để đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *