! Cơn mưa dông chiều 4/6 đã làm gãy ngã một số cây xanh ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, trong đó có thành phố Vĩnh Long. Tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng qua đây cho thấy còn thiếu an toàn đối với hệ thống cây xanh trên địa bàn đông dân cư nhất tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *