Người trồng cam sành ở tỉnh Vĩnh Long đang lo lắng vì giá cam liên tục giảm, khó tiêu thụ. Điều này đã được dự báo từ trước khi diện tích sản xuất, sản lượng tăng trong khi thị trường tiêu thụ không tăng tương ứng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *