Với chức năng tổ chức, quản lý và giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT đối với người lao động và người dân, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ được ngành quan tâm thực hiện tốt. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *