Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam 18/11, từ đầu tháng 11 đến nay các khu dân cư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức các hoạt động lễ hội đại đoàn kết ở khu dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *