Để đảm bảo chất lượng thanh niên trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đợt 2 năm 2015, từ ngày 21-24/7, các huyện Long Hồ, Mang Thít, Trà Ôn và thành phố Vĩnh Long tiến hành khám sức khỏe thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *