Chiều ngày 1/3, 8 huyện thị xã, TP, Trung đoàn bộ binh 890 và Trường quân sự tỉnh Vĩnh Long đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *