Cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Vĩnh Long hướng đến kỳ họp với nhiều kỳ vọng mong muốn ngoài công tác lập pháp ,Quốc hội quan tâm giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra để nước nhà tiếp tục phát triển .    

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *