Có 1.897 cử tri tham dự và 89 lượt cử tri phát biểu với 197 ý kiến đóng góp vào nhiều lĩnh vực có liên quan đến cuộc sống của người dân. Trong đó đáng chú ý cử tri phản ánh nhiều ý kiến thiết thực có liên quan đến đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông để phát triển kinh tế xã hội tỉnh Vĩnh Long nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *