Huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long có nhiều lợi thế để phát triển du lịch, nhưng thời gian qua chưa phát huy được lợi thế này. Thực hiện mục tiêu phát triển du lịch chung của tỉnh, huyện Tam Bình đang nỗ lực đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *