Hiện nay, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đối mặt với tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường, một trong những nguyên nhân là ý thức giữ vệ sinh môi trường của một bộ phận tiểu thương tại các chợ chưa cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *