Là xã điểm của huyện Bình Tân hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới trong năm 2017, thế nhưng hiện nay, xã Thành Trung đang gặp khó do tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng chậm so với yêu cầu, nhất là các công trình giao thông. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *