Lĩnh vực xây dựng có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp rất cao. Vì thế, việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động thời gian qua được các doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Song qua công tác thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng thì việc đảm bảo an toàn lao động vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *