Thời gian qua, song song với việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông; công tác cải cách hành chính được phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Vĩnh Long chú trọng thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *