Thời gian gần đây, hoạt động liên quan đến “Pháp luân công” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long diễn biến phức tạp, các đối tượng đã tích cực tuyên truyền, lôi kéo, đặc biệt nhắm vào những người nhẹ dạ, hiểu biết hạn chế, đang bị bệnh hoặc có người thân đang mắc bệnh để dụ dỗ tham gia tập luyện Pháp luân công. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *