Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các doanh nghiệp đang hoạt động tại các khu – tuyến công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *