Những năm gần đây,Thành phố Vĩnh Long đã tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, chỉnh trang thành phố ngày càng thêm đẹp.Tuy nhiên, trong quá trình phát triểnThành phố Vĩnh Long theo hướng văn minh, hiện đại thì vẫn còn một số bất cập cần được khắc phục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *