Sáng 29/10, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính, kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an nhân dân năm 2021 và triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *