Nhằm tạo điều kiện để người lao động có cơ hội được tìm được việc làm thích hợp, sáng nay , Huyện đoàn Bình Tân phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ doanh nghiệp các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày hội tuyển dụng việc làm” năm 2017. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *