Với sự quyết tâm cùng những giải pháp hiệu quả trong xây dựng nông thôn mới – Đến nay, huyện Bình Tân đã đạt được kết quả đáng khích lệ – 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt từ 10 đến 17 tiêu chí. Trong năm 2019 này, Bình Tân phấn đấu để xã Thành Trung đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Nguyễn Văn Thảnh về đích nông thôn mới.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *