Bình Tân là huyện thuần nông của , thu nhập của tỉnh Vĩnh Long, thu nhập  người dân chưa cao. Nhờ thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, áp dụng linh hoạt phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để xây dựng CSHT; 5 năm qua, hệ thống đường giao thông nông thôn của huyện đã được cải thiện đáng kể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *