Dù không nằm trong nhóm những xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020, nhưng 2 năm gần đây xã Bình Phước, huyện Mang Thít đã chủ động phát huy nội lực và tranh thủ các nguồn xã hội hóa để hoàn thành các tiêu chí NTM – đặc biệt là tiêu chí về giao thông.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *