Sáng nay, Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Bình Minh phối hợp với chính quyền địa phương phường Đông Thuận và phường Cái Vồn tổ chức lễ cấp phát học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *