Xác định BHXH, BHYT là chính sách quan trọng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo ASXH, những năm qua, BHXH các cấp đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của XH về lợi ích của chính sách này . Nhờ vậy, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các tầng lớp nhân dân được nâng lên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *