Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh cùng với sự chỉ đạo tích cực của cấp ủy Đảng, điều hành hiệu quả của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, nên Thị xã Bình Minh không chỉ phát triển trong lĩnh vực kinh tế mà còn đạt được nhiều thành tựu trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *