Thị xã Bình Minh là đơn vị cấp huyện đầu tiên của tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đây là thành quả từ sự phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bình Minh qua 6 năm tập trung xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *