Trong  số 19 tiêu chí nông thôn mới, thực hiện tốt tiêu chí thu nhập sẽ tác động đến các tiêu chí khác. Cho nên, dù đã được công nhận, nhưng các xã nông thôn mới vẫn phải tiếp tục tập trung nâng chất.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *