Bệnh sốt xuất huyết hiện nay vẫn chưa có vắc xin phòng ngừa và thuốc đặc trị. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả vẫn là diệt muỗi, lăng quăng và phòng tránh muỗi đốt. Người dân cần chủ động vệ sinh nhà cửa, xoá môi trường sinh sản của muỗi và tích cực diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *