Hội thi có hơn 240 sinh viên dự thi 25 mô hình ở các chủ đề: Kiến trúc, Kết cấu, Nền móng và Thi công. Các nhóm dự thi phải thuyết trình về mục tiêu, phạm vi ứng dụng của mô hình; nguyên vật liệu chế tạo mô hình; quy trình và kinh phí thực hiện mô hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *