Sáng nay, Hội liên hiệp thanh niên tỉnh Vĩnh Long tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *