Sáng nay, BCH Hội nông dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10 cho Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội nông dân các huyện, thị xã và thành phố.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *