Tình hình mua bán, tàng trữ sử dụng ma túy trên địa bàn cả nước nói chung ,tỉnh Vĩnh Long nói riêng rất đáng báo động . Nghiêm trọng hơn người nghiện ma túy đang dần trẻ hóa  và xâm nhập và trường học bằng loại ma túy đá rất nguy hiểm. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *