Chiều nay 6/11, tại huyện Long Hồ , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức giao ban cụm 1 gồm các huyện Long Hồ, Mang Thít và TP Vĩnh Long nhằm đánh giá về việc tổ chức thực hiện NQ  hội nghị trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12  về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *